Przetarg

Zapytanie ofertowe
„Na termomodernizację budynków starej szkoły, internatu z częścią administracyjną (oranżeria) budynku internatu oraz modernizację lokalnej sieci ciepłowniczej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zespołu budynków zabudowy dworskiej w Zbylitowskiej Górze.” w ramach programu priorytetowego nr 3.1. „Poprawa jakości powietrza. Część 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Pliki do pobrania poniżej:

Wybór najkorzystniejszej oferty

Firma Handlowo-Usługowa „COMERCJA” Marcin Leśniak informuje, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu na Termomodernizację budynków starej szkoły, internatu z częścią administracyjną (oranżeria), budynku internatu oraz modernizację lokalnej sieci ciepłowniczej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zespołu budynków zabudowy dworskiej w Zbylitowskiej Górze.” W ramach programu priorytetowego nr 3.1. „poprawa jakości powietrza. Część 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

MONTERM Technika grzewcza i sanitarna Krzysztof Sakłak, Czesław Sakłak spółka jawna
ul. Jagiellonska 2
32-830 Wojnicz

O firmie

F.H.U. COMERCJA Posadzki przemysłowe, żywiczne, betonowe, wylewki betonowe, powłoki parkingowe. Usługi ogólnobudowlane